C C C C A+ A A- X

Деловодства

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • Работно време: от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване
В деловодствата се съхраняват всички новообразувани дела,които не са приключили, както и приключилите дела,по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебни актове, които са подготвени за архивиране. В съдебните деловодства може да се направи справка по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостоверява, че сте страна по делото или пълномощно от страна по дело. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодствата. Запознаването с делата се извършва в деловодствата. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Златина Страхилова

Деловодител

Етаж: 1

+359 (590) 5-39-27

rs.carevo@abv.bg

Николинка Динева

Деловодител

Етаж: 1

+359 (590) 5-39-27

rs.carevo@abv.bg

Росица Илиева

Деловодство

Етаж: 1

+359 (590) 5-39-27

rs.carevo@abv.bg

Соня Пехливанова

Деловодител

Етаж: 1

+359 (590) 5-39-27

rs.carevo@abv.bg

БЮРО „СЪДИМОСТ” И АРХИВ

Анета Ямандиева

Бюро Съдимост и Архив

Етаж: 1

+359 (590) 5-22-97

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация