C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

1.МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

2.МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО за издръжка за малолетно дете

3.МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО за недвижим имот

4.МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ на малолетно лице

5.МОЛБА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ на непълнолетно лице

6.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МАЛОЛЕТНО/НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИЛИ ДВИЖИМИ ИМОТИ

7.МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

8.МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАВЕДЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛАза ЕТ

9.МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАВЕДЕНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛАза физическо лице

10.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК С НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ

11.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЧВАНЕ НА БРАК

12.МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛОза издръжка за малолетно дете

13.МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО

14.МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

15.МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ

16.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ СПЕСТОВЕН ВЛОГ НА МАЛОЛЕТНИ

17.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ СПЕСТОВЕН ВЛОГ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

18.МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪДЕБНИ ТАКСИ ПОГРАЖДАНСКО ДЕЛО

19.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ

20.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

21.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

22.ВЪЗРАЖЕНИЕ

23.ИСКАНЕ

24.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЛО

25.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК

26.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По чл. 410 от ГПК

27.ДЕКЛАРАЦИЯ за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона на нотариусите и нотариалната дейност

28.МОЛБА ЗА ВНЕСЕНА ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ

29.СПРАВКА ЗА СЪБИРАЕМОСТТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЛИСТИ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация