C C C C A+ A A- X

Разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни лица

ПРИМЕРЕН НАБОР ОТ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РАЙОННИЯ СЪД:

Писмено искане до съда (заявление/молба със свободен текст), в което да се обоснове нуждата и очевидната полза за детето от сключването на сделката с движим или недвижим имот, собственост на малолетни и непълнолетни. Искането се подава от родител/ите, когато детето е малолетно (до 14 год) или от родителя и детето, когато е непълнолетно (14 -18 год.)

КЪМ ИСКАНЕТО СЕ ПРИЛАГАТ ОЩЕ:

1. Квитанция за платена държавна такса в размер на 30 лева (25 лв. - за образуване на дело и 5 лв. за съдебно удостоверение);

2. Лични карти на тримата/единия родител;

3. Акт за раждане на детето;

4. Доказателства за собственост на имота. Такива могат да бъдат например: делба, нотариален акт, договор за дарение, респ. удостоверениеза наследници и др;

Скица (когато се отнася за недвижим имот), талон за регистрация на превозно средство (когато се отнася за сделка с автомобил, собственост на малолетно или непълнолетно дете) или други документи, в зависимост от вида на имота;

1. Проектодоговор, проект на нотариален акт;

2. Данъчна оценка на недвижим имот, респ. застрахователна стойност на автомобил;

3. Разрешение от Дирекция „Социално подпомагане”.

Описаният набор от документи е само ориентировъчен и дава представа за най-често изискваните документи! Поради спецификата на всеки конкретен случай, не биха могли да се посочат изчерпателно всички приложими документи! Препоръчително е да се използва специализирана юридическа помощ, преди подаването на документите пред дежурния съдия! Съдиите не дават юридически консултации!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация