C C C C A+ A A- X

Съобщение

 

ВАЖНО!!! Заповед №45/04.04.2022г. на Председателя на РС-Царево за отмяна на противоепидемичните мерки.

Царевски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата. За ползването на системата е необходимо да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

ВАЖНО! 10.06.2021 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, актуализирани към 10.06.2021 г.

 В изпълнение на  решение  на  Съдийска  колегия  на  Висшия съдебен съвет, по протокол № 16/ 18.05.2021г., Ви информираме, че  на  Интернет страницата на Висшия съдебен съвет  www.vss.justice.bg  - (начална страница) е  публикуван Доклада за модел 4, ведно с приложенията към него, разработен в рамките на Дейност 1 “Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури” по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационната система на съдилищата“, изпълняван от Висшия съдебен съвет, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

В срок до 10.06.2021г., заинтересованите лица могат да изразяват писмени становища и да задават въпроси по публикувания доклад и приложенията към него, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Дарителска кампания

Проект  „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“

ВАЖНО!!! Заповед №109 от 15.06.2020 г. на Председателя на РС-Царево

 

ВАЖНО!!! Заповед № 95 от 21.05.2020 г. на Председателя на РС-Царево

 

ВАЖНО!!! Заповед № 87 от 14.05.2020 г. на Председателя на РС-Царево, относно правила и мерки за работата на РС-Царево

 

ВАЖНО!!! Заповед № 84 от 21.04.2020 г. на Председателя на РС-Царево

 

ВАЖНО!!! Заповед № 71 от 08.04.2020 г. на Председателя на РС-Царево

 

АКТУАЛНИ МЕРКИ НА РАЙОНЕН СЪД - ЦАРЕВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ЗА ПЕРИОДА ОТ 16 МАРТ ДО 13 АПРИЛ 2020г.

 

ВАЖНО!!! Заповед № 62 от 16.03.2020 г. на Председателя на РС-Царево, за организация на деиността на съда във периода на извънредното положение. 

 

ВАЖНО! Заповед № 60 от 13.03.2020 г. на Председателя на РС-Царево, относно мерки срещу разпространението на коронавирус, след обявеното от НС на РБългария извънредно положение.

 

Заповед № 59 от 11.03.2020 г. Относно предприети мерки за ограничаване разпространението на коноравирус и превенция и дезинфекция в сградата на РС – Царево.

 

 

 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация